Call Us on 00971 4 422 6919   |   Whatsapp 0554215563

Corometrcs 5700LAX Ultrasound Transducer

Out Of Stock

Corometrcs 5700LAX Ultrasound Transducer

Compatible fetal transducer for fetal monitoring, Corometrics Nautilus 5700LAX Corometrics 116, 118, 120, 128, 129, 145, 150, 151, 155, 170, 171, 172, 173, 174, 250, 259 and 340 monitors.